Category Archives: Školská rada

Zápis z jednání ŠR

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání ŠR

Zasedání školské rady 1. 2. 2017 Přítomni: Za školskou radu Pavel Dvořák, Mgr. Lenka Křížková, Gabriela Osyková Za vedení školy Mgr. Marie Šímová Program: Úvodní schůzka nově zvolené školské rady, seznámení s její činností-jednací řád ŠR Seznámení nových členů ŠR s úpravami Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Seznámení nových členů ŠR s výroční zprávou školy-školní řád, rozpočet Různé Projednávané body: Předseda… Read more »

ŠKOLSKÁ RADA

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada Složení školské rady Zřizovatel stanovil tříčlennou školskou radu Zastoupení pedagogických pracovníků školy Mgr. Lenka Křížková Zastoupení zákonných zástupců nezletilých žáků Paní Gabriela Osyková Zastoupení zřizovatele Pan Pavel Dvořák   Délka funkčního období Funkční období členů školské rady je tři roky.   Co zákon ukládá školské radě? vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování… Read more »