O nás

Základní škola a Mateřská škola Libavá vykonává činnost úplné základní školy, školní družiny, mateřské školy a školní jídelny.

V hlavní školní budově se uskutečňuje výuka žáků v sedmi kmenových třídách, které se člení na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem ve třech třídách, spojený je druhý s pátým ročníkem a třetí se čtvrtým ročníkem. Druhý stupeň je tvořen šestým až devátým ročníkem ve čtyřech třídách.

Svou prostorovou kapacitou a materiálním vybavením vytváří škola příznivé podmínky pro plnění úkolů ŠVP.

 

V hlavní budově je 8 kmenových tříd, školní družina a 3 odborné pracovny:

  • učebna výpočetní techniky s počítači připojenými na internet
  • učebna fyziky, chemie a přírodopisu
  • cvičná kuchyňka, kterou využívají k výuce nejen žáci obou stupňů, ale také školní družina a mateřská škola

Na I. stupni byl v jedné z učeben zřízen počítačový koutek s 8 počítači připojenými na internet. V sedmi učebnách školy (tři na I.stupni, čtyři na II.stupni) jsou k dispozici interaktivní tabule s připojením na internet. Učebny jsou účelně a moderně zařízené, jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem.

Na škole je zřízena knihovna pro učitele a knihovna pro žáky. Knižní fond je průběžně a dle potřeby obnovován a doplňován.

V přízemí budovy je umístěna tělocvična, školní jídelna a kuchyně. V suterénu se nacházejí šatny.

Mimo hlavní budovu je umístěna keramická dílna vybavená hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Má zde také zázemí školník.

Na vedlejší budovu navazuje školní zahrada, kterou využívají žáci v době poledních přestávek a slouží také školní družině.

K výuce tělesné výchovy, ale také k mimoškolnímu organizovanému využití volného času žáků slouží  hřiště. Hřiště využívá i mateřská škola.

 

V budově školy se  nachází mateřská škola, která má samostatný vchod.

 

Pro dokonalejší informovanost rodičů i žáků fungují stránky www.schoolpro.cz, kde jsou zveřejňovány domácí úkoly a aktuální informace pro žáky i rodiče.