Zaměstnanci

Seznam pracovníků

Vedení školy Konzultační hodiny*
Mgr. Lenka Šestáková ředitelka školy pondělí 8:45 – 9:45
Mgr. Lenka Křížková zástupkyně úterý 7:00 – 7:45
Učitelský sbor
1.stupeň
Třída Konzultační hodiny*
Mgr. Iveta Mrákavová 1. a 2. třída pondělí 7:00 – 7:30
Mgr. Evženie Jechová 3. třída pondělí 9:45 – 10:30
Mgr. Lenka Křížková 4. a 5. třída úterý 7:00 – 7:45
Alena Štalzerová asistent pedagoga
Silvie Baránková asistent pedagoga
Dušan Gargulák asistent pedagoga
2. stupeň
Třída Přidělené předměty Konzultační hodiny*
Mgr. Veronika Černá 6. třída  ČjL, D, M, HV středa 10:35 – 11:20
Mgr. Alena Polesová 7. třída ČjL, Př, Aj, Ch, D, Ov středa 11:30 – 12:15
Mgr. Lenka Grygarová 8. třída M, F středa 9:45 – 10:30
Bc. Jan Peřina 9. třída Aj, Př, Z, Ch, Vkz, PřS pátek 7:00 – 7:45
Mgr. Ladislav Škrabal Čj, Dj středa 8:45 – 9:45
Bc. Hana Baránková Př, Z, Vv, Pč, Ov, Inf, Hv, Aj pondělí 7:50 – 8:35
Dušan Gargulák Tv
Marie Dvořáková asistent pedagoga 
*Konzultační hodiny vždy po předešlé telefonické dohodě.
Mateřská škola
Věra Hankeová vedoucí učitelka
Michaela Strnadová učitelka
Kateřina Kovářová školnice
Školní družina
Monika Nová
Školní jídelna
Monika Nová vedoucí školní jídelny
Eva Horniková
Lenka Patáková
Provozní zaměstnanci
Marta Petričáková
Cyril Haló
Anna Michálková