YPEF 2017

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem YPEF 2017

YPEF 2017

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s VLS, a proto jsme se letos rozhodli, že se zúčastníme i lesnické soutěže YPEF (Young People in European Forests), kterou VLS pořádají. Po postupu našeho družstva (Marie Janásková, Mikuláš Tichý, Adrian Vykopal) z oblastního kola nás čekalo kolo krajské, které se konalo 20.4. na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě. Ve velmi silné konkurenci jsme obsadili celkové 5. místo. Víme, že je co zlepšovat,

a příští rok se vrátíme v ještě lepší formě. Lesu zdar!

Bc. Jan Peřina

ZŠ a MŠ Libavá

YPEF002

Zlatý list 2017

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zlatý list 2017

ZLATÝ LIST 2017

Dne 11. 4. se celkem 14 žáků 2. stupně naší školy zúčastnilo přírodovědné soutěže Zlatý list, kterou pořádá DDM Šternberk. Počasí nám příliš nepřálo, ale i přes nízké teploty se nám podařilo dosáhnout několika dobrých výsledků. Nejlépe dopadlo družstvo ve složení Marie Janásková, Mikuláš Tichý a Adrian Vykopal, které v konkurenci všech šternberských škol skončilo hned za družstvy z Gymnázia Šternberk. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy a věříme, že se nám za rok bude dařit podobně.

Bc. Jan Peřina, ZŠ a MŠ Libavá

ZL1ZL2

Výsledky zápisu do 1. třídy

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky zápisu do 1. třídy

Základní škola a Mateřská škola Město Libavá,

příspěvková organizace

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání

ve správním řízení

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy  Město Libavá, příspěvková organizace  rozhodla podle ustanovení § 46, §165 odst. 2  a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  takto:

 

přijímá k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

 

v Základní škole a Mateřské škole Město Libavá

 

uchazeče s těmito registračními čísly:

 

Seznam uchazečů

 

1   přijat/a                                  5   přijat/a

2   přijat/a                                  6   přijat/a

3  přijat/a                                   7   přijat/a

4  přijat/a                                   8   přijat/a

 

 

 

Datum zveřejnění :  26. 4. 2017

Mgr. Marie Šímová

ředitelka školy