Recyklohraní

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Recyklohraní

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

 

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení přispěli k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2016. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se školou dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 202,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 4,90 MWh elektřiny, 348,01 litrů ropy, 18,71 m3 vody a 0,09 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,90 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 3,88 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.